چکیده
یکی از مهم ترین حقوق اجتماعی زنان ،  تأمین امنیت اخلاقی جامعه است تا بتوانند در محیطی امن آزادانه زندگی کنند . سوال اصلی این تحقیق آن است که امنیت اخلاقی زنان و تأمین آرامش روانی آنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته و کدام یک به این مقوله بیشتر اهمیت داده اند . در این تحقیق ، ضمن بررسی اسناد بین المللی وضع شده در زمینه تأمین امنیت اخلاقی مردم جهان و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات ایران ،  به مبانی وضع این سیاست ها در جامه بین الملل پرداخته ایم .

چکیده

یکی از مسائل نو یدیای فقه ، مسئله تغییر جنسیت است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد ، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش ، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه ، و توضیح دیدگاه تورات ، انجیل و قرآن کریم ، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه به وضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل : جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت ، تاثیر جنیست بر ازدواج ، مهریه ، نفقه ، ولایت ، حضانت ، عناوین خانوادگی و ارث است.

چکیده

یکی از مسائل نو یدیای فقه ، مسئله تغییر جنسیت است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد ، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش ، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه ، و توضیح دیدگاه تورات ، انجیل و قرآن کریم ، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه به وضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل : جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت ، تاثیر جنیست بر ازدواج ، مهریه ، نفقه ، ولایت ، حضانت ، عناوین خانوادگی و ارث است.

چکیده

تحولات بسیار دو سده اخیر در جهان ، موجب گرایش فزاینده زنان به فعالیت های اجتمعی و اشتغال شده است . این امر که گاه منجر به تغییر نقش ها و یا تعدد نقش های اجتماعی و خانوادگی می گردد، چالش های جدید را به وجود آورده است. بررسی وضعیت زنان عضو هیئت علمی در مواجهه با ایفای نقش های شغلی و خانوادگی ، از اهداف اصلی این پژوهش است . این پژوهش با روش کیفی و رویکر د پدیدار شناختی صورت گرفته است . روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه مسئله محور بوده و مشارکت کنندگان 13 نفر از اساتید خانم عضو هیئت علمی دانشگاه های تهران می باشند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .

چکیده
تلویزیون یکی از رسانه ای جمعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن مخاطبان زیادی را به خود اختصاص داده ونقش بسزایی در تغییر فرهنگ و ارزش های فرهنگی جامعه ایفا می کند . در میان مخاطبان این رسانه ، کودکان بیشترین و اصلی ترین اوقات فراغت خود را با این ابزار ارتباطی سپری می کنند . آنها توانایی بالایی در یادگیری مطالب دارند و هر آنچه می آموزند در ذهن شان نقش بسته و این آموخته هویت و شخصیت آنها را در بزرگسالی تشکیل می دهد .

چکیده
مفهوم حجاب از جایگاهی ویژه در مفاهیم آسمانی برخوردار بوده و اثرات هفده گانه آن در رشد انسان و جامعه منحصر به فرد است . با پژوهشی تحلیلی و توصیفی – بر محور قرآن – در می یابیم که این اثرات در دو جهت اصلی واقع می شود؛ در قوس صعود الی الله همانند وسیله ای بالابر ، و به سوی ما سوی الله بسان زره ایمنی بخش .
در این فضا ، تلقی  حجاب به عنوان رفتاری صرفا برای زنان منحصرا در چادر تلقی ناقصی است ، حجاب ذیل مفهوم تقوا تعریف پذیرفته و نحوه تعامل خدایی مردان وزنان  مومن را در تعامل با پنج حوزه قلب ، نگاه ، گفتار ، رفتار پوشش تعیین می کند.

چکیده:
اندیشمندان افزون بر نگرش های نوینی که در علم می سازند ، الگوهای ذهنی را نیز پدیدمی آورند که این الگوها ظرف تفکر دیگران قرار می گیرند . در این حالت ممکن است اتفاقی رخ دهد که برخی منتقدان از آن به انباشت معنا تعبیر کرده اند . انباشت معنا در طور زمان رخ  میدهند ؛ به ویژه اگر خط دانش دچار تحول و چالش انتقادی نشود . بررسی متون تفسیری  نشان می دهد مفاهیم و واژگان مرتبط با خانواده در پاره ای موارد و متون ، دچار انباشت معنا شده و ازمعانی اصلی و قرآنی خود در طور تاریخ تفسیر فاصله گرفته اند . این  مقاله در صدد بیان عواملی است که در این تحول و تفاوت واژگانی که منجر به انباشت معنا در الفاظ و ادبیات قرآنی شده نقش داشته اند .

چکیده
دین مقدس اسلام به سبب اهتمام شایانی که به نهاد خانواده دارد ، دستوراتی را برای زندگی عادلانه و توآم با رحمت داده است که عمل به این دستورات ، سبب سعادتمندی زن و شوهر می شود که به تبع  سعادت خانواده را نیز به دنبال دارد . در این راستا ، اسلام برای خانواده نیز همچون جامعه وجود یک قیم سرپرست یا مسئول را که با توجه به آیه قوامه ، مردان هستند )  ضروری می داند .
از دیدگاه مفسران و فقهای امامیه و حنفیه ، شوهر بر همسر خود در حوزه های مختلف از جمله استمتاع ؛ سکان خروج از منزل اشتغال ، تصرفات مالی و تعهدات شرعی ؛ عبادات و امور مباح قیمومیت و سرپرستی دارد. در این راستا می توان از سه بحث خروج زن از منزل ، اشتغال زن و تصرفات مالی اش، استلزامات سیاسی  آیه را برداشت کرد به این گونه که در اولی بحث شرکت زن در امور سیاسی کشور مانند شرکت در راهپیمایی ؛ انتخابات ، رای دادن ؛ و سخنرانی های مقامات یا کاندیداها مطرح می شود.

چکیده
افزایش سن ازدواج ، نرخ طلاق و خانواده های تک سرپرست ، کاهش نرخ موالید ، تغییر در ساختار کارکرد های خانواده و مسائلی مانند اینها ، خانواده اسلامی –ایرانی را با چالش های گوناگونی رو به رو کرده است که در صورت بی تدبیری و بی توجهی می تواند باعث بخران های جبران ناپذیری شوئد . این مقاله در صدد آن است تا مبتنی بر مبانی اسنانی شناختی علامه طباطبایی و ترسیم تیپ ایده آل های سه گانه برای خانواده ، راهبرد های تحکیم خانواده را تدوین کند. بر اساس ارتباطات استثماری اسنان طبیعی ، تعاملات فردگرایانه انسان اجتماعی  و روابط گرم انسان متمدن ؛ با سه مدل خانواده استبدادی، دموکراتیک و متمدن روبرو خواهیم بود که هر یک به میزان شکوفاسازی گرایش های فطری انسان به همسر خواهی ، همسانی و فرزند آوری نقش پذیری فضیلت های اخلاقی و آراستگی در تحکیم خانواده تاثیر خواهد داشت.

سه شنبه, 09 آذر 1395 23:19

جنسیت و ارزشمندی ذاتی

نوشته شده توسط

چکیده
مناسبات جنسیت و ارزش ، یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی است . این مناسبات در سه سطح ارزشمندی ذاتی فاعلی و غایی قابل بررسی است . تاخر در خلقت و ارتکاب نخستین گناه توسط حوا  از جمله شواهدی است که در کتاب مقدس به تاثیر جنسیت بر ارزشمندی ذاتی ناظر است . اندیشمندان سنتی غرب نیز به صورت آشکار و نهان بر دخالت جنسیت در ایجاد طبقات برتر و فروتر تاکید می کنند . در تقابل با این رویکرد فمینیست ها با اصرار بر بازاندیشی اخلاق سنتی غرب در صددند تا صورت بندی نوینی از نظام و مناسبات اخلاقی متناسب با مفهوم جنسیت ارائه دهند .

صفحه1 از2