یکشنبه, 22 بهمن 1396 20:53

رفتار اطلاع‌یابی سلامت زنان باردار: یک مطالعه گراندد تئوری

نوشته شده توسط شهرزاد نصرالله زاده

زمینه و هدف: از میان گروه​های خاص کاربران، به فرآیند اطلاع‌یابی سلامت زنان باردار کمتر پرداخته‌شده است. هدف مطالعه حاضر رسیدن به درکی عمیق​تر از رفتار اطلاع‌یابی سلامت زنان باردار است.روش: پژوهش از نوع کاربردی به‌صورت کیفی و با شیوه گراندد تئوری اجرا شد. داده​ها از مصاحبه نیمه ساختار​یافته با 15 زن باردار از پنج بیمارستان تخصصی زنان در تهران گردآوری شد؛ سپس طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی که شیوه مورداستفاده در پژوهش گراندد تئوری است، تحلیل و مدل رفتار اطلاع‌یابی سلامت زنان باردار استخراج گردید.یافته​ها: پنج طبقه مفهومی انگیزه اطلاع‌یابی، موانع اطلاع‌یابی، شیوه اطلاع‌یابی، اعتبارسنجی اطلاعات و اشتراک اطلاعات حاصل سه مرحله کدگذاری داده​ها بود که برای تدوین الگویی از این فرآیند حول اندیشه اصلی«رفتار اطلاع‌یابی سلامت زنان باردار» توسعه یافتند. بر پایه یافته​ها مهم​ترین نیازهای اطلاعاتی نیازهای روانی، تغذیه، سلامت مادر و جنین، شیوه​های زایمان و مهم​ترین موانع اطلاع‌یابی، نداشتن فرصت کافی برای جستجوی اطلاعات، عدم توانایی در سنجش اعتبار مطالب و سطح بالای مطالب کتاب محسوب می​شد. پزشک مرجع اولیه در کسب اطلاعات و از معیار​های مهم اعتبار سنجی به شمار می‌آمد نتیجه ​گیری: با توجه به اهمیت کسب اطلاعات در زنان باردار، مداخله مؤثر متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در تأمین نیازهای اطلاعاتی، رفع موانع اطلاع‌یابی و تسهیل فرآیند اطلاع‌یابی آنان و توجه بیش​تر به مراکز اطلاع‌رسانی ضروری به نظر می​رسد. یافته‌های این تحقیق هم​چنین می‌تواند مورداستفاده نهادهای مختلف ازجمله نهادهای متولی سلامت زنان باشد.

کلید واژه ها:سلامت زنان،  زنان باردار ، گراندد تئوری،  نیاز اطلاعاتی،  رفتار اطلاع‌یابی  

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: شهرزاد نصرالله زاده
  • منتشر شده در: فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات - دانشگاه خوارزمی - علمی پژوهشی شماره 4
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات - دانشگاه خوارزمی - علمی پژوهشی شماره 4
خواندن 591 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید