یکشنبه, 22 بهمن 1396 21:08

نیازهای اطلاعاتی زنان عشایر کوچ نشین شهرستان کهگیلویه

نوشته شده توسط مهدی محمدی - زینب سپیدنامه - جعفر عباداله عموقین

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور شناسایی نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و درمانی، آموزشی، مذهبی، اقتصادی، و فرهنگی زنان عشایر کوچ­نشین­ شهرستان کهگیلویه، نحوه استفاده از منابع اطلاعاتی، شناسایی مشکلات و موانع دسترسی و تعیین اولویت نیازهای اطلاعاتی آنان انجام گرفته است.روش: پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به روش پیمایشی و با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه محقق ساخته به همراه مصاحبه شفاهی بین 235 نفر از زنان عشایر انجام گرفته است. داده ­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری توصیفی استفاده شد و داده ها با بهره ­گیری از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته­ ها: یافته­ های پژوهش نشان ­داد که بیش از 60 درصد جامعه آماری مورد بررسی دارای تحصیلات ابتدایی بودند. مهم‌ترین نیاز اطلاعاتی زنان عشایر کوچ­نشین، نیازهای­ اطلاعاتی بهداشتی با 2/36 درصد، و مهم‌ترین انگیزه آن‌ها جهت دسترسی و جستجوی اطلاعات، رعایت نکات بهداشتی جهت کمک به خانواده برای ایجاد یک زندگی سالم­تر با 2/56 درصد بود. از میان منابع اطلاعاتی رادیو بیش از منابع دیگر با 9/57 درصد مورد استفاده قرار گرفته ­است. همچنین یافته­ های پژوهش نشان داد که 2/53 درصد زنان عشایر کوچ­نشین از وجود کتابخانه ­های عمومی به عنوان یک مرکز اطلاع­رسانی آشنایی بسیار کمی داشتند. پاسخگویان مهم‌ترین موانع دسترسی خود به منابع اطلاعاتی را صعب­العبور بودن راه­های ارتباطی، کمبود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، عدم آشنایی با منابع اطلاعاتی، عدم دسترسی آسان به مراکز بهداشت و درمان، مراکز آموزشی، فرهنگی و خدماتی اعلام کردند.نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد که زنان عشایر کوچ­ نشین در دسترسی به منابع اطلاعاتی و اطلاعات ضروری مخصوصاً در زمینه بهداشتی و آموزشی با مشکلات فراوانی رو به رو هستند و نیازمند توجه ویژه هستند.

کلید واژها:زنان عشایر  ،کهگیلویه و بویراحمد (استان)  ،نیاز اطلاعاتی ، رفتار اطلاع‌یابی،  نیازسنجی اطلاعات ، زنان عشایر کوچ نشین

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهدی محمدی - زینب سپیدنامه - جعفر عباداله عموقین
  • منتشر شده در: فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات - دانشگاه خوارزمی - علمی پژوهشی شماره 4
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات - دانشگاه خوارزمی - علمی پژوهشی شماره 4
خواندن 670 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید