• عنوان کامل:

    مطالعه ای پیرامون مشارکت پذیری زنان گیلان

  • پژوهشگر: حاجی سبحانی، فرحناز
  • استاد راهنما: خارابی، فاروق
  • استاد مشاور: اباذری، یوسف علی
  • نام مرکز علمی: دانشگاه گیلان
  • رشته تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: جامعه شناسی
  • سال دفاع: 1379
صفحه1 از404