دوشنبه, 16 مرداد 1396 16:13

زمینه یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه مازندران)

نوشته شده توسط

در این تحقیق زمینه یابی افزایش مشارک زنان در آموزش عالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تعداد ۲۷۰۷ نفر از کلیه ی دانشجویان دختر در دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ وارد دانشگاه شده اند به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شدند که از این تعداد ۳۳۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. و پنج سؤال مورد نظر در این تحقیق از طریق پرسش نامه بر روی این تعداد نمونه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که ۷۷ درصد از آزمون شده گان به دست آوردن شغل و حرفه ی مناسب در بازار کار ۸۴ درصد کسب درآمد اقتصادی و منافع بیشتر درآینده ۷۴ درصد فرایند جهانی شدن ۷۴ درصد رقابت بر سر پایگاه اجتماعی و ۷۹ درصد پدید آمدن سیاست فرصت های برابر آموزشی را از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی دانسته اند بنابراین بین عوامل ذکر شده کسب درآمد اقتصادی و منافع بیشتر در آینده نسبت به عوامل دیگر بیشترین تأثیر را در افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی داشته است.

اطلاعات تکميلي

  • عنوان کامل: زمینه یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه مازندران)
  • پژوهشگر: منتظری جویباری، انسیه
  • استاد راهنما: صفار حیدری٬ حجت
  • استاد مشاور: صالحی عمران٬ ابراهیم
  • نام مرکز علمی: دانشگاه مازندران
  • رشته تحصیلی: علوم انسانی و اجتماعی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • سال دفاع: 1386
خواندن 769 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید