دوشنبه, 16 مرداد 1396 16:15

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان » دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

نوشته شده توسط

هدف پژوهش بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان است. روش تحقیق اسنادی و میدانی می باشد روش نمونه گیری غیر تصادفی است ابزار اندازه گیری پرسشنامه است ونتایجم بدست آمده بویسله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته که آلفای کرونباخ ۸۲٪ محاسبه شده که نشان دهنده همبستگی بالا بین سوالات و گویه های پرسشنامه می باشد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران ( واحد حصارک ) می باشد که تعداد ۴۲۹۲ نفر دختر و ۲۲۴۰ نفر پسر می باشد. نتایج نشان داد تاکید بر این نکته که توسعه پایدار انسانی ممکن نیست مگر با مشارکت زنان که نیمی از منابع انسانی را تشکیل میدهند و اهمیت به خانواده به عنوان نهادی که نقش اساسی وتعیین اساسی وتعیین کننده در جامعه پذیری افراد دارد و همانطوریکه در فصل اول اشاره شد رفتار ناشی از نقشی که در خانواده آموخته میشود نمونه و سرمشق رفتار در سایر قسمتهای جامعه قرار خواهد گرفت. خانواده در این نقش رد واقع پاسدار و حافظ سنن فرهنگی است وبعنوان یکی از پایه های نهادهای پرورش اجتماعی فردورونی کردن ارزشها وقواعد اجتماعی درخودآگاه وناخودآگاه او بویژه در دوران کودکی ونوجوانی است. از این روی روابط درون خانواده نقش مهمی در پرورش روحیه دموکراتیک یا استبدادی در افراد دارد. اگر چه خصوصیات هر خانواده و روابط درونی آن متاثر ازنظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه است ولی خانواده نیز به نوبه خود در تجدید تولید این مناسبات و مشروعیت بخشیدن به آن یا تغییر آن سهم دارد. در نتیجه توجه به نگاه درونی خانواده نسبت به زن و مسائل او میتواند به عنوان میزان الحراره اجتماعی برای درجه اعتقاد جامعه به برابری و دموکراسی در نظر گرفته شود. مسلما تغییر مطلوب در این نگاه می تواند در جامعه انعکاس مطلوب تری به همراه داشته باشد و این میسر نیست مگر بانهادینه کردن تفکمر برابری زن و مرد در شئونات مختلف زندگی جمعی وفردی. ونهادینه کردن یک تفکر معمولا توسط خانواده و در درجه دروم مدارس و رسانه های گروهی حاصل میگردد و تحقیقا از زمان کودکی، در نهایت خانواده و نهادهای مختلف پرورش اجتماعی می توانند با کمک اندیشمندان و متفکران صالح به این مهم دست یابند.

اطلاعات تکميلي

  • عنوان کامل: بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان » دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج
  • پژوهشگر: بهلولی اصل، ناهید
  • استاد راهنما: مطیع، ناهید
  • استاد مشاور: کامران، منصور
  • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: علوم انسانی
  • سال دفاع: 1384
خواندن 622 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید