آدرس:
قم - بلوارامين - میدان دفاع مقدس(سالاريه) - خيابان بوعلی - حوزه علمیه خواهران جامعه الزهراء (س) - ساختمان مدیریت - طبقه همکف- دانشنامه زن مسلمان - گروه علوم اسلامی دانشنامه
تلفن:
025-32112607
ارسال ایمیل
اختیاری