مقالات آموزشی

مقالات آموزشی (18)

آقای دکتر احمد پاکتچی در دومین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی به بررسی تفاوت روش و عادت نزد عرف عام و عرف خاص پرداخت و سپس تعامل میان ذهنیت و عینیت و اصلاح بین آن ها را مورد واکاوی قرار دارد و در پایان جلسه، مساله اسطوره گرایی به عنوان یکی از مباحث مهم نقد هوشورزی مطرح کرد.

آقای دکتر پاکتچی در اولین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی به ارائه و تعریف چند اصطلاح رایج در این حوزه پرداخت و گونه های منطق را مورد بررسی قرار داد.

آقای دکتر «احمد پاکتچی» در جلسه هفتم کارگاه آموزشی شیوه‌های دانشنامه‌نویسی در جهت سامان‌دهی به داده‌ها که در جلسات گذشته گفته شد، نمونه‌هایی از یادداشت‌های خود را در گذشته که بر اساس این شیوه انجام شده بود به رؤیت حاضران در جلسه رساند که مشروح آن در ادامه می آید.

سامان‌دهی به داده‌ها
(تجهیز یا غنی‌سازی داده‌ها)

این مطلب که چگونه می‌شود از داده‌ها استفاده کرد و یک سری مطالب جدید از آن‌ها بیرون کشید، احتیاج به ساماندهی خاص این داده‌ها دارد.

آقای دکتر «نعمت‌الله صفری» در ابتدای جلسه چهارم کارگاه آموزشی شیوه‌های دانشنامه نویسی به وجود دسته‌بندی در مداخل دانشنامه اشاره کرد و مهم‌ترین مداخل بخش تاریخ و سیره اهل‌بیت (ع) را تبیین کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید.  شخصیت‌ها:
1- چهارده معصوم؛
2- پیامبران و صالحان (قبل از اسلام)؛
3- پدران و مادران معصومان؛ 4- فرزندان بلافصل، 35 مدخل؛
5- فرزندان مع الفصل، 11 فرزند نواده تأثیرگذار؛
6- اصحاب، اصحاب امام علی (ع)، 44 مدخل؛ از اصحاب امام حسن (ع) انتخاب نکردیم به این دلیل که برخی از آن‌ها یا از صحابه امام علی (ع) بوده‌اند یا از صحابه امام حسین (ع)، امام حسین (ع)، 9 مدخل؛ امام سجاد (ع)، 7 مدخل؛ امام باقر (ع) 8 مدخل؛ امام صادق (ع)، 31 مدخل؛ امام کاظم (ع)، 9 مدخل؛ امام رضا (ع)، 14 مدخل؛ امام جواد (ع)، 1 مدخل؛ امام هادی (ع)، 5 مدخل و امام حسن عسکری (ع)، 4 مدخل.

آقای دکتر «نعمت الله صفری»، مدیر دانشنامه اهل بیت (ع) در ابتدای جلسه سوم کارگاه آموزشی شیوه های دانشنامه نویسی به اهداف و سیاست های دانشنامه اهل بیت (ع) اشاره کرد که مشروح آن در ادامه می آید:

اهداف و سیاست‌های دانشنامه

این دانشنامه با توجه به این‌که از مرکز حوزوی صادر می‌شود و نویسندگان آن، طلاب هستند، اهداف و سیاست‌هایی را برای خودش تعریف کرده است. این نکته نیز قابل‌توجه است که شورای علمی این دانشنامه از فحول علمای قم در رشته مورد نظر هستند.

صفحه1 از4